Onderwijsinspectie

Daniël de Brouwerschool - Inspectie van Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2018 is een nieuw toezichtkader op het Speciaal Onderwijs van toepassing.

De Onderwijsinspectie ziet toe op de onderwijskwaliteit op de scholen voor Speciaal Onderwijs. Zij doet dit door gesprekken met het bestuur, gesprekken met leerlingen, met leraren, met de Medezeggenschapsraad en met de Raad van Toezicht. Tevens voert zij klassenbezoeken uit.. Zij maakt een schriftelijk verslag van de gesprekken en de bezoeken.

De onderwijsinspectie heeft op 8 december 2017 ons VSO bezocht en op 18 december 2017 ons SO. Begin februari heeft zij meegedeeld dat zij aan beide afdelingen (SO en VSO) de waardering GOED wil toekennen. Dit betekent dat beide afdelingen groot vertrouwen hebben van de Inspectie van het Onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs goed is.

U vindt hieronder:

De samenvatting van de beoordeling van ons SO onderwijs.
De samenvatting van de beoordeling van ons VSO onderwijs.
En het volledige rapport van de Inspectie van het Onderwijs.